Zakończenie I etapu inwestycji polegającej na modernizacji i dostosowaniu pomieszczeń znajdujących się na poziomie 0 pod działalność ambulatoryjną wraz z diagnostyką uruchamianą na potrzeby poradni specjalistycznych.

Urządzamy gabinety lekarskie, diagnostyczno – zabiegowe, punkt pobrań materiałów do badan diagnostycznych, pracownię USG i RTG oraz niezbędne magazyny.