W dniu 18 maja 2022 r. Średzkie Centrum Zdrowia złożyło dwie oferty w przedmiotowych postępowaniach spełaniając tym samy niezbędne warunki i zasady realizacji świadczeń wymienione w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz przepisach szczegółowych dotyczących realizacji umowy o udzialanie świadczeń zdrowtnych w poradniach chirurgii ogólnej i ortopedycznej.

W toku postępowania konkursowego w dniu 31 maja 2022 r. odbyła się wizytacji Komisji Konkursowej, która potwierdziła poprawność przygotwania Średzkiego Centrum Zdrowia do realizaji w ramach umowy ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgodność formalno-prawną złożonej oferty ze stanem faktycznym. Członkowie Komisji Konkursowej zapoznali się z wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń poradni specjalistycznych, w tym gabinetów zabiegowych oraz pracowni diagnostycznych RTG oraz USG.