W dniu 14 czerwca 2022 r. Średzkie Centrum Zdrowia złożyło ofertę w przedmiotowym postępowaniu spełaniając tym samy niezbędne warunki i zasady realizacji świadczeń wymienione w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz przepisach szczegółowych dotyczących realizacji umowy o udzialanie świadczeń zdrowtnych w poradni onkologii klinicznej.