W dniu 04 maja 2022 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na Portalu Świadczeniodawcy umieścił: Ogłoszenie o postepowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

  • Kod postępowania 01-22-000092/AOS/02/1/01,
    w zakresie Świadczenia w Zakresie Chirurgii Ogólnej.
  • Kod postępowania 01-22-000094/AOS/02/1/01,
    w zakresie Świadczenia w Zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Planowany termin obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń to 1 lipca 2022 r