W dniu 01 czerwca 2022 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na Portalu Świadczeniodawcy umieścił: Ogłoszenie o postepowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

  • Kod postępowania 01-22-000107/AOS/02/1/01,
    w zakresie Świadczenia w Zakresie Onkologii.

Planowany termin obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń to 1 sierpnia 2022 r.