Dyrektor – Joanna Waluchowska

z-ca Dyrektora/Główny księgowy – Paweł Nakonieczny