Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Średzkim Centrum Zdrowia SPZOZ

w ramach portalu Facebook

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, czyli tzw. „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej na portalu Facebook, link:

https://www.facebook.com/%C5%9Aredzkie-Centrum-Zdrowia-SPZOZ-w-%C5%9Arodzie-%C5%9Al%C4%85skiej-108500568578519/?paipv=0&eav=Afba8uWvdvC82S4w_zGaRSfiYIIQp4tsqqz_AyR_Qvtfv1GcczGTNKLji7kYYFjwfuI&_rdr.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej, ul. Kolejowa 16a, 55-300 Środa Śląska;
 2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych. Możesz kierować swoją korespondencję we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych na adres wskazany powyżej, lub poprzez adres e-mail hr.consulting@gmail.com ;
 3. Potencjalnie dane przetwarzane mogą być także w celu prawnie uzasadnionego interesu Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
 4. prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
 5. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości;
 6. informowania o naszej działalności i naszych usługach, tj. w celu marketingowym;
 7. Przetwarzamy dane osobowe:
 8. osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 9. osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;
 10. osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
 11. We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook Ireland Ltd. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zaś w przypadku transferu na teren USA – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności;
 12. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na stronach Facebooka w sekcji: Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta, lub do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania, lub do czasu cofnięcia zgody przez Państwo;
 13. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
 14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;
 15. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 16. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook

 1. Administrator i Facebook są wspólnymi administratorami Państwa danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych;
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników social media Administratora;
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach:
 4. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 5. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 6. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 7. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych;
 8. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych:
 9. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 10. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania;
 11. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez: Facebook są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy .