Informacja

o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego.

Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej przy ul. Kolejowej 16A, 55-300 Środa Śląska

Podstawa prawna informacji: Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. Dz.U.2021, poz.1941 art. 32c pkt.2

Działalność naszej jednostki między innymi polega na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchamianiu pracowni, w których są stosowane te urządzenia;

Działalność z w/w urządzeniami jest wykonywana na podstawie zezwolenia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące:

  • dla pracowników: stałe pomiary metodą dozymetrii indywidualnej (środowiskowej),
  • dla osób z ogółu ludności: okresowe pomiary dozymetryczne środowiska

W okresie od 01-01-2022 do 31.12.2022 r. nie zarejestrowano dawek przekraczających wyznaczone limity dawek granicznych dla personelu.

Pomiary dozymetryczne środowiska oraz osłon stałych i ruchomych wykazały, że nie           są przekraczane dopuszczalne limity dawek dla środowiska.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2005, poz. 168) i Rozporządzenia Rady Ministrów           z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące. Dz.U. z 9 września 2021 poz. 1657 oraz ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopad 2000 r. Dz.U. z 2021 poz. 1941 mówią, że:

  • dopuszczalna roczna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące w 2022 roku wynosiła:

– dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące: dawka skuteczna 20mSv na całe ciało; dawka równoważna: 20 mSv na oczy i 500 mSv na dłonie, przedramiona;

  • dla osób z ogółu ludności: dawka skuteczna 1mSv na całe ciało; dawka równoważna 15mSv na oczy i 50mSv na skórę.

 Z prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych oraz pomiarów dozymetrycznych                 w środowisku wynika, że prowadzenie działalności przez naszą Jednostkę, związaną   z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie miało w 2022 roku negatywnego wpływu        na zdrowie ludzi i środowiska.

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI ZE ŻRÓDŁAMI PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO